KOMUNIKACE
O aplikaci Zprávy
KOMUNIKACE

O aplikaci Zprávy

Pomocí aplikace Zprávy lze odesílat zprávy SMS a MMS na jiné mobilní telefony.

Chcete-li otevřít schránku Doručená pošta, stiskněte tlačítko PLOCHA, pak klepněte na > Zprávy. Pokud se seznam zpráv nevejde na obrazovku, posuňte se dolů a zobrazte další zprávy přesunutím prstu po obrazovce nebo optickém trackballu.
  1. Tučný text označuje nepřečtené zprávy v posloupnosti.
  2. Klepnutím otevřete zprávu nebo konverzaci,
Své zprávy můžete také vidět na obrazovce Plocha pomocí widgetu Zprávy. Pokud není widget Zprávy již přístupný, můžete jej přidat podle pokynů v Přizpůsobení obrazovky Plocha pomocí widgetů.

Oznámení nové zprávy

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nového e-mailu přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .
  1. Zprávu otevřete stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
  2. Klepnutím otevřete novou zprávu a přečtěte ji. Informace o čtení a odpovídá na zprávy můžete získat v části Zobrazení a odpověď na textovou a multimediální zprávu
Chcete-li změnit způsob oznamování nových zpráv, viz Možnosti nastavení zpráv SMS a MMS.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
312
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY