Nastavení a služby
Zadávání slov s predikcí
Nastavení a služby

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

 • Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
 • Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
 • Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Telefon se dávává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Někdy je nutné do slovníku prediktivního psaní textu přidat slovo, například jméno nebo specializovaný technický termín.

Při zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně:

 1. Na klávesnici na obrazovce klepněte na položku  .
 2. Klepněte na Uživatelský slovník.
 3. Klepněte na Přidat nové.
 4. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova v uživatelském slovníku.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.

 1. Na klávesnici na obrazovce klepněte na položku  .
 2. Klepněte na Uživatelský slovník.
  • Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
  • Chcete-li odstranit slovo, klepněte na ikonu X vpravo od slova
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
312
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY