Nastavení a služby
Používání klávesnice na obrazovce
Nastavení a služby

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní.

  1. Na klávesnici na obrazovce klepněte na položku  .
  2. Klepněte na položku Typy klávesnice, pak vyberte rozvržení, které chcete používat. Volte z následující možností:
    QWERTY Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
    Klávesnice Telefon Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
    Kompaktní klávesnice QWERTY Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší, než u standardní úplné klávesnice QWERTY.

Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.
Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
Toto je klávesa SHIFT. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Následující zadané písmeno bude velké. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici.
Toto je klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
Toto je klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.
Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.
Klepnutím otevřete nabídku Nastavení zadávání dotykem a změníte typ klávesnice, povolíte nebo zakážete režim prediktivního zadávání textu na klávesnici QWERTY, nebo nastavíte jiné parametry zadávání.
Klepnutím přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice telefonu. Další informace viz Zadávání slov s predikcí.

Změna uspořádání klávesnice na šířku

Když zadáváte text, můžete si vybrat orientaci klávesnice na obrazovce.

Poznámka:
  • Pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila, je nutné zaškrtnout políčko Orientace v položkách PLOCHA > MENU > Nastavení > Zvuk a displej.
  • Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.
Otočením telefonu vlevo můžete používat větší klávesnici, na které můžete zadávat text palcem.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
312
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY