Používání optického trackballu pro práci s dotykovou obrazovkou

Používání optického trackballu pro práci s dotykovou obrazovkou

Kromě používání gest na dotykové obrazovce můžete také používat pro interakci s dotykovou obrazovkou telefonu také optický trackball.

Nejprve umístěte prst na optický trackball (zcela jej zakryjte) a pak přesuňte prst po povrchu optického trackballu.

Přechod na rozšířenou obrazovku Plocha

Chcete-li přejít na rozšířenou obrazovku Plocha vpravo, posuňte prst doprava. Posuňte prst doleva a přejděte na rozšířené obrazovce Plocha doleva.

Výběr položky na obrazovce

U většiny obrazovek přesuňte prst doleva, doprava, nahoru nebo dolů, v závislosti na požadovaném směru pohybu. Pokud například chcete vybrat (zvýraznit) položku nahoře, posuňte prst nahoru. Stiskněte optický trackball a otevřete položku.

Výběry karty

Pro obrazovky, které mají karty na dolní straně obrazovky, přesuňte prst vlevo nebo vpravo a přejděte na kartu.

Pohyb kurzorem při zadávání textu

Chcete-li se vrátit zpět nebo přejít vpřed o jeden znak slova, zakryjte optický trackball prstem a pak prst přesuňte vpravo nebo vlevo. Posuňte prst nahoru nebo dolů a přejděte nahoru nebo dolů po řádkách textu.

Výběr odkazu na webovou stránku

  1. Posuňte prst dolů a přejděte na následující odkaz na webové stránce.
  2. Když je vybrán odkaz, stiskněte optický trackball a odkaz otevřete.
0 lidí to považuje za užitečné