Změna nastavení zvuku

Změna nastavení zvuku

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:
 • Chcete-li přepnout zpět z tichého do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
 • Chcete-li přepnout zpět z vibračního do normálního režimu, jednoduše stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST dvakrát.
 • Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavení > Zvuk > Zvukový profil.
 • Na obrazovku Plocha můžete také přidat widget Profil.

Povolení nebo zakázání slyšitelného výběru

Můžete zvolit, zda se přehraje zvuk při výběru položek na obrazovce.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte políčko Výběr se zvuky.

Výběr zvukového upozornění

Můžete si vybrat výchozí zvuk telefonu, který se přehraje při každém oznámení.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položky Zvuk > Zvuková upozornění.
 3. Vyberte v seznamu požadované zvukové upozornění.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li použít různé zvuky pro odlišné typy oznámení, nastavte zvuky oznámení v odpovídající aplikaci. Chcete-li například nastavit jiné zvuky pro přijaté a odeslané zprávy SMS, otevřete aplikaci Zprávy, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění

Telefon je vybaven funkcí tichého vyzvánění, která automaticky sníží hlasitost vyzvánění, když přesunete telefon.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Ztišit vyzvánění po zvednutí.

Nastavení telefonu tak, aby v Kapesním režimu vyzváněl hlasitěji

Abyste nezmeškali příchozí hovory, když máte telefon v kapse nebo tašce, funkce kapesního režimu postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a vibruje, když máte hovor. Když telefon v kapse nebo tašce není, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Kapesní režim.

Automatické přepínání hlasitého poslechu

Hlasitý poslech můžete přepínat jednoduše přetočením telefonu.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zvuk.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Otočit kvůli reproduktoru.
0 lidí to považuje za užitečné