Nastavení a služby
Změna nastavení displeje
Nastavení a služby

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položky Zobrazení > Jas.
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Automatický jas.
 4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka telefonu bude po určité době nečinnosti vypnut za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položky Zobrazení > Interval vypnutí obrazovky.
 3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.
Poznámka: Automatické otáčení není podporováno na všech obrazovkách aplikací.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položku Zobrazení.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatické otočení obrazovky.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení telefonu, proveďte kalibraci obrazovky.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položky Zobrazení > Kalibrace G-Sensoru.
 3. Položte telefon na vodorovný povrch a klepněte na položku Kalibrovat.
 4. Po kalibraci klepněte na tlačítko OK.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení telefonu

Při nabíjení telefonu je možné ponechat obrazovku telefonu zapnutou.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položky Aplikace > Vývoj.
 3. Zvolte zaškrtávací pole Nevypínat obrazovku.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Klepněte na položky Zobrazení > Animace.
 3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
325
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-z
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY