Zobrazování fotografií

Zobrazování fotografií

Po vybrání alba můžete procházet fotografie a videa. Podle toho, jak držíte telefon, obrazovka se automaticky přepne do zobrazení mřížky nebo filmového pásu:
  • V zobrazení mřížky posouváním prstu nahoru nebo dolů procházíte miniaturami. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.
  • Ve zobrazení filmového pásu (když telefon otočíte na stranu) posuňte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce a procházejte fotografie a videa. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

  • Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
  • Pro přiblížení zatlačte palcem a ukazováčkem na obrazovku a potom prsty roztáhněte od sebe. Pro oddálení prsty sevřete do špetičky.
0 lidí to považuje za užitečné