Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Váš telefon může synchronizovat události s vaším kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Windows Kalendář.
  1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Kalendář a potom klepněte na tlačítko Zap.. Zapnutí synchronizace Kalendář znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a telefonu.
  2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
  3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
  4. V případě, že na telefonu a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.
Poznámka: Synchronizována budou pouze pole kalendáře podporovaná ve vašem telefonu.
0 lidí to považuje za užitečné