Push zprávy

Push zprávy

Zprávy Push obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení požadovaného souboru, například vyzváněcího tónu.

Když obdržíte zprávu Push, zobrazí se ikona oznámení ve stavovém řádku.

Otevření a přečtení nové zprávy Push

  1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
  2. Klepněte na novou zprávu.
  3. Klepněte na Navštívit webovou stránku.

Zobrazení všech zpráv Push

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zprávy.
  2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Push zprávy.
0 lidí to považuje za užitečné