Úprava nastavení zadávání

Úprava nastavení zadávání

Otevřete Nastavení zadávání dotykem některým z následujících způsobů:
  • Na klávesnici na obrazovce klepněte na klávesu jazyka (například na , pokud právě používáte anglickou klávesnici na obrazovce). Pak v nabídce možností Mezinárodní klávesnice klepněte na Nastavení.
  • Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Touch Input.
Nastavení hardwarové klávesnice
  • Nastavte výchozí jazykové rozvržení klávesnice (je-li k dispozici).
  • Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu.
Typy klávesnice Vyberte rozvržení klávesnice. Můžete si vybrat QWERTY, Klávesnici Telefon nebo Kompaktní klávesnici QWERTY.
Mezinárodní klávesnice Přidejte nebo odeberte jazyky ze seznamu jazyků klávesnice na obrazovce.
Dvojjazyčná predikce Vyberte druhý jazyk klávesnice.
Zadávání znaků
  • Zapnutí nebo vypnutí prediktivního textu, kontroly pravopisu a dokončování slov.
  • Povolit zvukovou nebo vibrační odezvu při psaní.
  • Proveďte kalibraci přesnosti dotyku klávesnice.
Kurz Naučte se používat klávesnici na obrazovce v tomto výukovém programu.
Osobní slovník Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu.
0 lidí to považuje za užitečné