Používání vysouvací klávesnice

Používání vysouvací klávesnice

Otevřete vysouvací klávesnici a pište rychleji a pohodlněji svými prsty. Vysouvací klávesnice také obsahuje speciální klávesy, které vám umožňují rychle se dostat do nabídek, hledat v telefonu nebo spouštět aplikace.
 1. Držte telefon na stranu s tlačítky na předním panelu vpravo.
 2. Když zatlačíte palci panel displeje nahoru, objeví se vysouvací klávesnice.
  Poznámka: Když je vysouvací klávesnice otevřená, je displej v režimu na šířku a není zobrazená klávesnice na obrazovce.
 3. Otevřete aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla.
 4. Tisknutím kláves písmen zadávejte text.

Používání kláves na vysouvací klávesnici

Stiskněte tyto klávesy, když chcete zadat velká písmena, číslice, zvláštní znaky, symboly a více:

Klávesa Shift

 • Stiskněte jednou a potom stiskněte klávesu písmene, které chcete napsat velkým písmem.
 • Stiskněte dvakrát pro zajištění této klávesy, když chcete napsat více velkých písmen. Když klávesu Shift zajistíte, kurzor se změní: .

  Klávesu Shift znovu stiskněte, když ji chcete odjistit.

Klávesa Funkce

 • Stiskněte jednou, chcete-li zadat znak zobrazený vedle klávesy písmene nebo interpunkce. Pokud například potřebujete zadat znak dolaru ($), stiskněte klávesu Funkce a potom stiskněte klávesu D (FN, D).
 • Stiskněte dvakrát pro zajištění této klávesy, když chcete napsat více číslic a znaků. Když klávesu Funkce zajistíte, kurzor se změní: .

  Klávesu Funkce znovu stiskněte, když ji chcete odjistit.

Klávesa Symbol

Stisknutím otevřete panel symbolů a vložte do svého textu symbol nebo zvláštní znak. Pokud Symbol a Vyhledávání sdílejí jedno stisknutí klávesy a potom stisknutím otevřete panel symbolů.

Klávesa Nabídka

Místo tlačítka MENU stisknutím této klávesy otevřete možnosti nabídky dostupné pro aktuální obrazovku.

nebo

Klávesa Vyhledávání

Místo tlačítka HLEDAT stisknutím této klávesy otevřete pole vyhledávání a napište, co chcete hledat. Stisknutím klávesy Enter začněte vyhledávání.

Rychlé klávesy

Tyto klávesy vám umožňují rychle otevřít aplikace a další položky, například záložky.

Přidělení aplikace nebo zkratky Rychlé klávese

Na vysouvací klávesnici jsou Rychlé klávesy, které můžete přidělit pro rychlé otevření aplikace nebo položky po stisknutí.
 1. Otevřete vysouvací klávesnici.
 2. Stiskněte a přidržte Klávesová zkratka č. 1 pro přidělení první Rychlé klávesy . Stiskněte a přidržte Klávesová zkratka č. 2 pro přidělení druhé Rychlé klávesy .
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na položku Aplikace nebo Zkratky a potom klepněte na aplikaci nebo zkratku, kterou chcete přidělit vybrané Rychlé klávese. Pokud chcete přidělit zkratku položce v telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Stiskněte Rychlé klávesu, kterou jste přidělili. Aplikace nebo položka se otevře.

Přidělení klávesové zkratky

Na Výchozí obrazovce můžete rychle otevřít aplikaci nebo položku stisknutím klávesové zkratky.
 1. Na Výchozí obrazovce otevřete vysouvací klávesnici.
 2. Stiskněte a přidržte kteroukoli z kláves na klávesnici (A ~ Z).
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na položku Aplikace nebo Zkratky a potom klepněte na aplikaci nebo zkratku, kterou chcete přidělit vybrané klávese. Pokud chcete přidělit zkratku položce v telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Na Výchozí obrazovce stiskněte a přidržte klávesu, kterou jste přidělili klávesové zkratce. Aplikace nebo položka se otevře.
0 lidí to považuje za užitečné