Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla. Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu V letadle.

Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi. Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.
Pro zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku Režim V letadle.
Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu V letadle .
0 lidí to považuje za užitečné