Blokování volajících

Blokování volajících

Když zablokujete telefonní číslo nebo kontakt tak, aby vám nemohl volat, jdou blokované hovory přímo do hlasové schránky.

Blokování jednoho nebo více kontaktů

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zablokovaní volající.
  2. Na kartě Zablokovaní volající klepněte na položku Přidat volajícího.
  3. Vyberte kontakty, které chcete blokovat, a potom klepněte na položku Uložit.

Kontrola seznamu blokovaných hovorů

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zablokovaní volající.
  2. Přesuňte prst na kartu Seznam blokovaných hovorů.
  3. Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností, pomocí které lze ověřit seznam hovorů a více.

Odblokování volajících

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zablokovaní volající.
  2. Na kartě Zablokovaní volající stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odebrat volající.
  3. Vyberte jeden nebo více kontaktů a potom klepněte na položku Odstranit.
  4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné