Různé způsoby telefonování

Různé způsoby telefonování

Kromě telefonování z obrazovky aplikace Telefon můžete telefonovat tak, že klepnete na číslo ve zprávě SMS nebo e-mailu, nebo stiskněte jedno číslo v programu pro telefonické připojení pro rychlé vytočení kontaktu.
Poznámka: Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), který vám sdělí mobilní operátor. Pokud jste dotázáni na PIN, zadejte jej a pak klepněte na tlačítko OK.

Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. Nevadí, žádný problém. Obraťte se na svého mobilního operátora a požádejte o kód PUK (odblokovací kód PIN).

0 lidí to považuje za užitečné