Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Přidání ikon a dalších zástupců na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na obrazovku Plocha můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky
Poznámka: Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do telefonu.
  1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové ikony nebo zkratky.
  2. Chcete-li přidat zástupce pro nastavení nebo informace, klepněte na potom klepněte na položku Aplikace pro přidání ikony aplikace nebo na položku Zkratka.
Tip: Chcete-li přidat ikonu aplikace na obrazovku Plocha, stiskněte tlačítko VÝCHOZÍ, klepněte na a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo na obrazovce Plocha a pak prst uvolněte.
0 lidí to považuje za užitečné