Přizpůsobení telefonu s pomocí scén

Přizpůsobení telefonu s pomocí scén

Když používáte scény, promění se váš telefon na více telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení obrazovky Plocha, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte telefon na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.
Poznámka: Pokaždé, když na obrazovku Plocha něco přidáte nebo na ní něco upravíte, telefon automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Používání předvolené scény

Telefon je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Scéna.
 2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte požadovanou scénu.
 3. Klepněte na položku Použít.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné obrazovce Plocha.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Scéna.
 2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položku Nový.
 3. Zadejte název nové scény a klepněte na Hotovo.
 4. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a dalších prvků, uspořádejte rozvržení obrazovky Plocha a změňte vzhled nebo tapetu. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Scéna.
 2. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
 3. Stiskněte a přidržte miniaturu scény, potom klepněte na položku Přejmenovat.
 4. Zadejte název nové scény a klepněte na Hotovo.

Odstranění scén

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Scéna.
 2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položkup Odstranit.
 3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
 4. Klepněte na položku Odstranit.
0 lidí to považuje za užitečné