Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti

Úpravou Hlasitosti vyzvánění změníte hlasitost vyzvánění telefonu, zatímco úpravou Hlasitosti médií změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

  • Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.
  • Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (Tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST nastavíte v telefonu režim Vibrace. Telefon zavibruje a na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu vibrací .
  • Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru .

Nastavení hlasitosti média

Při přehrávání hudby nebo sledování videa stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravíte hlasitost médií. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost média, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory

Během volání stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení

  1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavení > Zvuk > Hlasitost.
  2. Posuňte posuvníky hlasitosti doleva nebo doprava pro nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcího tónu telefonu, přehrávání médií, budíků a oznámení. Váš telefon krátce přehraje vzorový tón a na základě přetažení posuvníku je hlasitost upravena.
  3. Pokud chcete nastavit stejnou hlasitost pro vyzváněcí tón a oznámení, vyberte položku Použije hlasitost příchozích hovorů také pro oznámení.
  4. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné