ZAČÍNÁME
Používání trackpad pro práci s dotykovou obrazovkou
ZAČÍNÁME

Používání trackpad pro práci s dotykovou obrazovkou

Kromě používání prstových gest můžete také používat pro interakci s dotykovou obrazovkou telefonu také trackpad. Nejprve umístěte prst na trackpad (zcela jej zakryjte) a pak přesuňte prst po povrchu trackpadu.

Přesun na Výchozí obrazovku

  • Chcete-li přejít na rozšířenou Výchozí obrazovku vpravo, posuňte na trackpadu prst doprava.
  • Posuňte prst doleva a přejděte na rozšířenou Výchozí obrazovku doleva.

Výběr položky na obrazovce

U většiny obrazovek přesuňte prst doleva, doprava, nahoru nebo dolů, v závislosti na požadovaném směru pohybu. Pokud například chcete vybrat (zvýraznit) položku nahoře, posuňte prst nahoru. Stiskněte trackpad a otevřete položku.

Výběry karty

Pro obrazovky, které mají karty na dolní straně obrazovky, přesuňte prst vlevo nebo vpravo a přejděte na kartu.

Pohyb kurzorem při zadávání textu

  • Chcete-li se vrátit zpět nebo přejít vpřed o jeden znak slova, přesuňte prst vpravo nebo vlevo.
  • Posuňte prst nahoru nebo dolů a přejděte nahoru nebo dolů po řádkách textu.

Výběr odkazu na webovou stránku

  1. Posuňte prst dolů a přejděte na následující odkaz na webové stránce.
  2. Když vyberete odkaz, stisknutím trackpadu odkaz otevřete.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
325
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-z
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY