Baterie

Baterie

Telefon používá dobíjecí baterii. Používejte pouze originální baterie a příslušenství dodané s telefonem nebo náhradní komponenty, které doporučíme.

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak telefon používáte. Mimo jiné na tom, které funkce a příslušenství telefonu využíváte (spotřeba je například vyšší, pokud máte stále zapnuté připojení Bluetooth). Velkou spotřebu energie představují dlouhé telefonáty a časté procházení webových stránek. Také dbejte na polohu: slabý signál mobilní sítě a extrémní teploty znamenají vyšší spotřebu.

Vyjmutí baterie

Důležité: Když telefon poprvé vyjmete z krabice, nezapomeňte odstranit tenkou fólii, která v telefonu obepíná baterii.
 1. Sejměte zadní kryt.
 2. Zvedněte baterii z drážky v horní části prostoru baterie.
 3. Vytáhněte baterii z prostoru baterie.

Vložení baterie

 1. Sejměte zadní kryt.
 2. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru baterie.
 3. Nasaďte znovu zadní kryt.

Nabíjení baterie

Baterie je při dodání částečně nabitá. Dříve než začnete telefon používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.
Důležité:
 • Při dodání je baterie již vložená v telefonu. Mezi baterií a prostorem je vložena tenká fólie. Před nabitím baterie je třeba tuto fólii odstranit.
 • K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný s telefonem.
 • Nevyjímejte baterii ze telefonu během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
 1. Připojte napájecí adaptér do konektoru USB telefonu.
 2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.
Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED vydává trvalé červené světlo. Kontrolka začne svítit zeleně, když je telefon úplně nabitý.

Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku telefonu zobrazena ikona dobíjení baterie . Po úplném dobití baterie se ikona dobíjení baterie změní na ikonu plně nabité baterie .

Poznámka: Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.
0 lidí to považuje za užitečné