ZAČÍNÁME
Paměťová karta
ZAČÍNÁME

Paměťová karta

Kartu microSD používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby. Kartu microSD naleznete již vloženou do telefonu.

Vložení paměťové karty

 1. Sejměte zadní kryt.
 2. Vyjměte baterii.
 3. Posuňte držák karty SIM dolů směrem k prostoru baterie a vyklopením jej otevřete.
 4. Vložte paměťovou kartu do držáku zlacenými kontakty směrem ke konektorům na slotu pro paměťovou kartu.
 5. Přetočte držák paměťové karty dolů a potom jej posunutím nahoru zajistěte.

Vyjmutí paměťové karty

Důležité: Pokud je telefon zapnutý, musíte nejprve vyjmout paměťovou kartu, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.
 1. Sejměte zadní kryt.
 2. Vyjměte baterii.
 3. Posuňte držák karty SIM dolů směrem k prostoru baterie a vyklopením jej otevřete.
 4. Vytáhněte paměťovou kartu a potom zavřete držák paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého telefonu, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.
 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku Karta SD a paměť telefonu.
 3. Klepněte na položku Odpojit kartu SD.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
325
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-z
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY