Zadní kryt

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.
  1. Podržte vypnutý telefon opatrně přední stranou směrem dolů.
  2. Posuňte pojistku zadního krytu dolů a potom zvedněte zadní kryt a sejměte jej.
Poznámka: Když telefon vyjmete z krabice a sejmete zadní kryt, zjistíte, že baterie je uvnitř telefonu.

Nasazení zadního krytu

  1. Vložte poutka zadního krytu do otvorů umístěných v pravé části zadního panelu telefonu.
  2. Zatlačte na zadní kryt proti telefonu, až zaklapne do správné polohy.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné