Obnovení původního nastavení telefonu

Obnovení původního nastavení telefonu

Obnovení původního nastavení telefonu vrátí telefon do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte telefon jinému uživateli, nebo má telefon stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení původního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením původního továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení telefonu.

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
  2. Klepněte na položky Karta SD a paměť telefonu > Obnovení továrních dat.
  3. Klepněte na položku Resetovat telefon a potom klepněte na položku Odstranit vše.

Obnovení továrních dat pomocí tlačítek telefonu

Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nabídku nastavení telefonu, můžete přesto provést obnovení pomocí tlačítek na telefonu.

  1. Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
  2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
  3. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
0 lidí to považuje za užitečné