Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru telefonu

Občas mohou být dostupné aktualizace systémového softwaru telefonu. Telefon si může ověřit a poté vás informovat o dostupnosti aktualizace. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení telefonu. Můžete si také ručně ověřit, zda je pro váš telefon k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.

Poznámka: Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru telefonu může váš mobilní operátor vyžadovat poplatky za přenos dat.

Instalace softwarová aktualizace systému telefonu

Ujistěte se, že je do telefonu vložena karta microSD. Aktualizace bude stažena na kartu microSD.
  1. Postupujte některým z následujících způsobů po té, co telefon obdrží softwarovou aktualizaci:
    • Pokud je displej telefonu zapnutý a nepoužíváte žádnou aplikaci, zobrazí se na obrazovce dialogové okno Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru. Zvolte Instalovat teď a potom klepněte na OK.
    • Pokud právě telefonujete, zobrazí se oznámení o aktualizaci na stavovém řádku. Po skončení hovoru otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
  2. Počkejte, až se aktualizace do telefonu stáhne a nainstaluje. Po dokončení aktualizace se telefon automaticky restartuje.

Ruční kontrola dostupnosti aktualizací systémového softwaru telefonu

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
  2. Klepněte na položky Info o telefonu > Aktualizace systémového softwaru.
  3. Klepněte na položku Zkontrolovat nyní.
0 lidí to považuje za užitečné