Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Přidejte další vrstvu zabezpečení telefonu přidělením kódu PIN (Personal Identification Number) kartě SIM.

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN karty SIM dodaný mobilním operátorem.
  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavení > Zabezpečení.
  2. Klepněte na položku Nastavení zámku karty SIM a potom vyberte políčko Zamykat kartu SIM.
  3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko OK.
  4. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku Změnit kód PIN karty SIM.
    Poznámka: Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k telefonu potřebujete nový kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.
  1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko Další.
  2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko Další.
  3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko Další.
0 lidí to považuje za užitečné