Zaznamenávání oblíbených míst ve formě footprintů

Zaznamenávání oblíbených míst ve formě footprintů

Footprint se skládá z pořízené fotografie místa, např. restaurace, turistického místa atd. uloženého společně s přesnou polohou GPS a dalšími informacemi o poloze, např. ulicí a telefonním číslem.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Potom můžete vytočit telefonní číslo nebo zobrazit polohu na mapě.

Přidání polohy jako footprintu

 1. V aplikaci Locations můžete hledat cíl, na který se chcete dostat.
 2. Klepněte na položku Uložit na Footprints.
 3. Můžete provést následující:
  • Klepněte na , chcete-li pořídit obrázek a přidat jej jako fotografii k footprintu.
  • Klepněte na , chcete-li upřesnit polohu footprintu na mapě.
  • Klepněte na snímek, chcete-li změnit název, kategorii nebo adresu footprintu, zadat telefonní číslo a webovou stránku nebo přidat k footprintu hlasovou poznámku.
 4. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Nastavení footprintu jako domácí polohy

Uložte domácí adresu jako footprint, abyste ji mohli snadněji nastavovat jako svůj cíl.

 1. Když jste na domácí poloze, otevřete aplikaci Locations, a potom přejděte na kartu Footprints.
 2. Klepněte na položku Uložit na Footprints.
  Poznámka: Zobrazená adresa by měla být vaše současná poloha. Pokud není zobrazena vaše adresa domů, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Moje poloha
 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 4. Klepněte na položku Můj domov, vyberte domovskou adresu ze seznamu a potom klepněte na položku Hotovo.
Tip: Chcete-li svou domovskou adresu kdykoli změnit, klepněte na položku .

Opětné navštívení footprintu

 1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
 2. Klepněte na otisk, který chcete znovu navštívit.
 3. Klepněte na pole informací, abyste si vyhledali trasu, sdíleli footprint, zavolali na uložené číslo atd.

Úprava nebo odstranění footprintu

 1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
 2. Stiskněte a přidržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit.
 3. Klepněte na položku Upravit nebo Odstranit v nabídce možností.

Sdílení footprintů

 1. Vytvoření footprintu
 2. Na kartě Footprints klepněte na footprint, který jste právě vytvořili.
 3. Klepněte na položku Sdílet a potom si zvolte, jak chcete footprint sdílet.

Odstraňování více footprintů

 1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
 2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položkup Odstranit.
 3. Vyberte footprinty, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Exportování footprintů

Footprinty si můžete zazálohovat tak, že je exportujete na paměťovou kartu. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth na počítači.
 1. Na kartě Footprints klepněte na kategorii.
 2. Stiskněte tlačítko MENU, a potom klepněte na položku Exportovat.
  Tip: Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Zrušit výběr pro zrušení výběru všech footprintů.
Exportované footprinty jsou uloženy jako soubory .kmz ve složce Footprints na paměťové kartě. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

Importování footprintů

Vyvolání footprintů, které jste dříve zálohovali na paměťovou kartu, zpět do telefonu. Můžete importovat soubory .kmz, které jste uložili do jiných aplikací, nebo použít fotografii jako footprint.
 1. Na kartě Footprints stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Importovat.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Chcete-li importovat uložené footprinty nebo jiný soubor .kmz z paměťové karty, klepněte na tlačítko Data Footprints a pak klepněte na soubor, který chcete importovat. Pokud je footprint v telefonu stejný jako ten, který chcete importovat, budete dotázáni, zda jej chcete přepsat.
  • Chcete-li importovat fotografii, klepněte na položku Fotografie, přejděte k fotografii, kterou chcete importovat, a pak na ni klepněte. Pak můžete přidat informace o otiscích, například umístění a kategorii.
0 lidí to považuje za užitečné