APLIKACE A FUNKCE
Sdílení médií na domácí síti
APLIKACE A FUNKCE

Sdílení médií na domácí síti

Sdílení fotografií, videí a hudby s větším okruhem přátel je na domácí síti snadné. Jednoduše připojte telefon k síti a okamžitě můžete zobrazit pořízené fotografie a videa na velké televizi nebo spustit datový proud vašich oblíbených hudebních skladeb v reproduktorech hi-fi — to vše prostřednictvím DLNA. Další informace o DLNA najdete na webu www.dlna.org.
Než začnete sdílet média prostřednictvím sítě:
 • Připojte telefon k síti prostřednictvím Wi-Fi. Chcete-li zjistit, jak se připojit k síti Wi-Fi, viz kapitolu Internet.
 • Připojte televizor nebo reproduktory k síti. Přečtěte si dokumentaci, která byla dodána se vaším televizorem nebo reproduktory.
 1. Otevřete aplikaci Galerie nebo Hudba.
 2. Najděte média, které chcete sdílet, a potom na ně klepněte.
 3. Máte-li zobrazenou fotografii nebo přehráváte video či hudbu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Vybrat přehrávač.
 4. Zvolte zařízení na vaší síti, kde chcete média přehrávat.
 5. Po připojení k druhému zařízení telefon otevře obrazovku Adaptér, na které můžete klepnout:
  Ovládací prvky Komu
  Přehrání média na jiném zařízení.
  Pozastavení přehrávání hudby nebo videa.
  Přehrání předchozí fotografie nebo hudební stopy.
  Přehrání další fotografie nebo hudební stopy.
  Náhodné přehrávání seznamu stop hudby.
  Výběr režimu opakování pro fotografie nebo hudební skladby.
  Zobrazení dostupných médií, které můžete sdílet.
  Zobrazení informací o médiu, jako je název souboru, titul a trvání.
  Připojení na jiný přehrávač fotografií či videa na síti.
  Připojení na jiný přehrávač hudby na síti.
  Nastavení hlasitosti videa nebo hudby přehrávaných na jiném zařízení. Můžete také přetáhnout posuvník hlasitosti pro nastavení hlasitosti.
  Odpojte telefon od druhého zařízení a zastavte sdílení média.
  Poznámka:
  • Při přehrávání média na jiném zařízení můžete stisknout tlačítko ZPĚT a provádět na telefonu další věci. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Adaptér, vysuňte Panel oznámení a pak klepněte na zařízení, ke kterému jste připojeni.
  • Dokud telefon neodpojíte od jiného zařízení, jsou další média, které otevřete z aplikace Galerie nebo Hudba, na jiném zařízení sdíleny.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
325
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-z
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connected_media