Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu
Ořízněte skladbu a použijte ji jako vyzváněcí tón.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

V knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a nastavit ji jako vyzváněcí tón telefonu nebo vyzváněcí tón jistého kontaktu.

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
 2. Klepnutím na přejděte do knihovny.
 3. V knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
 4. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavit jako vyzváněcí tón.
 5. Pokud si vyberete skladbu MP3, můžete ji nejprve oříznout a nastavit vyříznutou část jako vyzváněcí tón.
 6. V nabídce možností Nastavit jako vyzváněcí tón klepněte na položku Vyzváněcí tón telefonu nebo Vyzváněcí tón kontaktu. Pokud vyberete položku Vyzváněcí tón kontaktu, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Vyříznutí vyzváněcího tónu MP3

Aplikace Hudba má vestavěnou funkci pro vyříznutí vyzváněcího tónu. Skladbu MP3 můžete oříznout a vyříznutou část nastavit jako vyzváněcí tón.
 1. Na obrazovce Nyní se přehrává stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavit jako vyzváněcí tón > Oříznout vyzváněcí tón.
 2. Pomocí ovladač na obrazovce vyřízněte vyzváněcí tón.
  Přetáhněte dva posuvníky přibližně do míst, kde má vyzváněcí tón začínat a končit.
  Klepněte na šipky vpravo a vlevo a přesněji nastavte počátek a konec vyzváněcího tónu.
  Značky označují začátek a konec vyzváněcího tónu.
 3. Po dokončení ořezávání klepněte na Nastavit jako. Pak zvolte, zda se má vyříznutý vyzváněcí tón nastavit jako Vyzváněcí tón telefonu nebo Vyzváněcí tón kontaktu.
0 lidí to považuje za užitečné