APLIKACE A FUNKCE
Úprava fotografií
APLIKACE A FUNKCE

Úprava fotografií

Na fotografiích můžete provádět základní úpravy, jako je otáčení a ořezávání. Fotografie můžete také vylepšovat pomocí efektů, jako je vysoký kontrast, starobylý vzhled a tak dále.

Otočení fotografie

 1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
 2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete otočit.
 3. V otevřené nabídce klepněte na položku Upravit a pak klepněte na položku Otočit vlevo nebo Otočit vpravo.

Oříznutí fotografie

 1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
 2. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete oříznout.
 3. V otevřené nabídce klepněte na položku Upravit a pak klepněte na položku Oříznout. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
 4. Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej.
 5. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
 6. Přesuňte nástroj pro oříznutí na část fotografie, kterou chcete oříznout, pak přetáhněte ořezový rámeček do požadované polohy.
 7. Klepněte na položku Uložit pro zachování změn.
Oříznutá fotografie bude uložena na paměťovou kartu jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání efektů

 1. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
 2. Stiskněte a přidržte fotografii, ke které chcete přidat efekty.
 3. V otevřené nabídce klepněte na položku Upravit a pak klepněte na položku Efekty. Na panelu, který se otevře, se zobrazí dostupné možnosti.
 4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
 5. Klepněte na položku Uložit pro zachování změn.
Vylepšená fotografie bude uložena na paměťovou kartu jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
325
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-z
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY