Záznam videa
Zaznamenávejte pamětihodné chvíle v HD a dělte se o ně na serveru Facebook nebo YouTube.

Záznam videa

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Videokamera.
 2. Zvolte si kvalitu videa a další nastavení fotoaparátu, které chcete používat. Chcete-li zaznamenávat video v HD, nastavte položku Kvalita videa na HD 720P (1280 x 720). Nebo pro sdílení na webu vyberte položku Online (HD, 10 minut).
 3. Zvolte, zda na video uplatníte nějaký efekt.
 4. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
 5. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.
 6. Při zaznamenávání videa můžete volně provádět přiblížení či oddálení.
 7. Zaostření můžete změnit na jiný předmět nebo oblast pouhým klepnutím na obrazovku Hledáček.
 8. Klepnutím na tlačítko Blesk při zaznamenávání zapněte nebo vypněte světlo fotoaparátu.
  Svítí
  Nesvítí
 9. Pro zastavení zaznamenávání klepněte znovu na .
 10. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem.
0 lidí to považuje za užitečné