Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Pošta.
 2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
 3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete prohlížet.
 4. Postupujte některým z následujících způsobů:
  Odpovězte na zprávu Klepněte na Odpovědět nebo Odp.všem.
  Předejte zprávu Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Další > Předat dál.
  Odstraňte zprávu Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položkup Odstranit.
  Označte zprávu jako nepřečtenou Stiskněte tlačítko MENUa potom klepněte na položku Označit jako nepřečtené.
0 lidí to považuje za užitečné