Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta
Máte řadu e-mailových účtů? Přijímejte všechny e-maily do jedné schránky.

Kontrola složky Doručené v aplikaci Pošta

Po otevření aplikace Pošta se zobrazí složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů, které jste si v telefonu nastavili.

Pro přepnutí mezi e-mailovými účty klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na jiný účet.

Zobrazení jednotné složky Doručené pro všechny vaše e-mailové účty

Můžete zobrazit e-mailové zprávy ze všech vašich účtů na jediném místě, aniž byste museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel, na kterém je zobrazen aktuální e-mailový účet, a potom klepněte na položku Všechny účty. E-mailové zprávy jsou barevně odlišeny, abyste mohli snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.
Poznámka: V jednotné složce Doručené lze zobrazit až 15 e-mailových účtů.

Přepínání mezi různými pohledy vaší složky Doručené

Pokud máte mnoho e-mailových zpráv, může vám nějaký čas trvat, než projdete dlouhým seznamem a najdete jeden e-mail nebo související e-mailové zprávy. Chcete-li e-mailovými zprávami procházet snadněji, klepněte na některou z následujících karet a změňte pohled vaší složky Doručené:

Přijato

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.

Konverzace

Zobrazuje e-mailové zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

Skupina

Zobrazí všechny e-mailové zprávy ze skupiny kontaktů. Chcete-li zvolit, která skupina kontaktů se zobrazí, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Zobrazit, pak vyberte skupinu.

Nepřečtené

Zobrazuje nepřečtené zprávy.

Označeno (pouze účet Exchange ActiveSync)

Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.

Pozvánky na schůzku (pouze účet Exchange ActiveSync)

Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.

Přílohy

Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

  • Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Obnovit.
  • Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete je aktualizovat najednou. Nejprve přejděte do jednotné složky Doručené. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Obnovit.

Třídění e-mailových zpráv

Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Seřadit a zvolte z možností třídění.
0 lidí to považuje za užitečné