Odeslání multimediální zprávy MMS

Odeslání multimediální zprávy MMS

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Zprávy.
 2. Klepněte na položku Napsat zprávu.
 3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
  • Zadejte několik prvních čísel jména kontaktu nebo počáteční číslice mobilního čísla. Při psaní se zobrazují odpovídající jména s telefonními čísly a e-mailovými adresami ze seznamu kontaktů. Klepněte na číslo kontaktu nebo e-mailovou adresu. E-mailové adresy se zobrazí, pokud je v Nastavení seznamu příjemců vybrána možnost Zobrazit e-mailovou adresu.
  • Klepněte na a pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku OK.
  • Zadávejte celá telefonní čísla nebo e-mailovou adresu přímo do pole Komu.
 4. Chcete-li přidat řádek předmětu, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položky Další > Přidat předmět.
 5. Klepněte na pole Klepnutím přidejte text a potom začněte psát zprávu.
 6. Klepněte na a pak zvolte typ přílohy.
  Obrázek Zvolte Fotoaparát, zhotovte snímek a připojte jej, nebo Galerie a připojte snímek z paměťové karty.
  Video Zvolte Videokamera, zhotovte video a připojte jej, nebo Videa a připojte video z paměťové karty.
  Zvuk Zvolte Hlasový záznamník, vytvořte záznam a připojte jej, nebo Hudba a zvukya připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
  Doporučení aplikace Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, kterou chcete sdílet s ostatními. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do zpráv.
  Umístění Přidejte aktuální umístění (vyžaduje zapnutí GPS) nebo místo vybrané na mapě.
  Kontakt (vCard) Vyberte kontakt, pak zvolte informace, které chcete připojit.
  Událost (vCalendar) Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.
  Presentace Vytvořte prezentaci obrázků s textem jako zprávu MMS.
 7. Chcete-li provést změny v příloze, klepněte na nebo (podle toho, jaký typ souboru je přiložen). Můžete také stisknout tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit a začněte znovu.
 8. Klepněte na položku Odeslat nebo stiskněte tlačítko ZPĚT, chcete-li zprávu uložit jako koncept.

Vytvoření prezentace

V multimediální zprávě můžete přidávat snímky s fotografiemi, videem nebo zvukem.

 1. Ve vytvářené multimediální zprávě klepněte na > Presentace.
 2. Na obrazovce Upravit prezentaci klepněte na položku Přidat snímek.
 3. Klepněte na položku Snímek 1.
 4. Chcete-li sestavit prezentaci, postupujte následujícím způsobem:
  Přidejte obrázek Klepněte na Vložit obrázek.
  Přidejte video Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Přidat video (na jeden snímek nemůžete přidat obrázek i video).
  Přidejte hudbu nebo hlasový záznam Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Přidat zvuk.
  Přidejte popisek Klepněte na pole Klepnutím přidejte text.
  Přidejte nový snímek Klepněte na Přidat snímek.
  Zobrazte následující nebo předchozí snímek Klepněte na nebo .
  Zobrazte náhled prezentace Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Náhled.
  Zobrazit další možnosti Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Další.
 5. Po dokončení klepnutím na tlačítko Hotovo připojte prezentaci ke zprávě.
 6. Klepněte na položku Odeslat nebo stiskněte tlačítko ZPĚT, chcete-li zprávu uložit jako koncept.
0 lidí to považuje za užitečné