KOMUNIKACE
Použití seznamu hovorů
KOMUNIKACE

Použití seznamu hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

 1. Přesuňte panel Oznámení a ověřte si, kdo je volající.
 2. Chcete-li telefonát oplatit, klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru. Pak klepněte na jméno volajícího nebo číslo na obrazovce Seznam hovorů.

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Seznam hovorů.
Tip: Můžete také klepnout na na obrazovce aplikace Telefon.
Na obrazovce Seznam hovorů můžete provádět následující:
 • Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.
 • Stisknutím jméne nebo čísla v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností.
 • Klepněte na a ověřte si historii volání pouze specifického kontaktu.
 • Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Zobrazit pro zobrazení jen určitého typu hovorů, například zmeškaných hovorů nebo odchozích hovorů.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

 1. Na obrazovce Seznam hovorů stiskněte a podržte telefonní číslo, které chcete do kontaktů uložit, pak klepněte na Uložit na kartu Lidé.
 2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu v telefonu.
 3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Při vytváření nového kontaktu zadejte do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu jméno kontaktu, typ kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole Mobilní v části Telefon. Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko Mobilní.
  • Při ukládání čísla do existujícího kontaktu klepněte na kontakt uložený v telefonu a potom vyberte typ čísla.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vymazání Seznam hovorů

Na kartě Seznam hovorů lze provést některou z následujících akcí:
Odebrat jedno jméno nebo číslo Toto jméno nebo číslo stiskněte a podržte a potom klepněte na položku Odstranit ze seznamu hovorů.
Vymazat celý seznam Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit vše.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
325
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-z
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY