Přeuspořádání obrazovky Plocha
Přizpůsobení plochy pomocí widgetů.

Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní obrazovku Plocha.
Poznámka: Prostřední miniatura ve zobrazení Skok je vždy hlavní obrazovka Plocha.
  1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
  2. Stiskněte a přidržte miniaturu obrazovky Plocha, kterou chcete přesunout. Telefon vibruje. Prst ještě nezvedejte.
  3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.
0 lidí to považuje za užitečné