Panel oznámení
Mějte stále přehled – jednoduše přesuňte Panel oznámení.

Panel oznámení

Když zobrazíte oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit zprávy, připomenutí a oznámení. Panel oznámení vám také umožňuje co nejrychleji přepínat mezi nedávno otevřenými aplikacemi.
Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

Tip: Panel oznámení můžete také otevřít na obrazovce Plocha stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku Oznámení.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Na panelu Oznámení se můžete snadno dostat až na osm nedávno otevřených aplikací.

  1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel Oznámení.
  2. V části Nedávno použité aplikace posouváním prstu doleva nebo doprava zobrazte nedávno použité aplikace.
  3. Klepnutím aplikaci otevřete.
Tip: Stisknutím a přidržením VÝCHOZÍ zobrazíte nedávno použité aplikace.

Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT. Nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.
0 lidí to považuje za užitečné