Nastavení a služby
Resetování zařízení HTC Desire X (obnovení hardwarového nastavení)
Nastavení a služby

Resetování zařízení HTC Desire X (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud předáváte zařízení HTC Desire X jinému uživateli nebo má zařízení HTC Desire X stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování neboli úplné obnovení).

Výstraha: Obnovení původního nastavení odstraní aplikace, které jste si stáhli a nainstalovali, vaše účty a také systémy a data a nastavení aplikací. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Zálohovat a reset.
  3. Klepněte na položku Resetovat telefon.
  4. Na obrazovce Resetovat telefon klepněte na položku Resetovat telefon.
  5. Pokud chcete trvale odstranit média a další data ze zařízení HTC Desire X, klepněte na položku OK.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Desire X nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC Desire X.

  1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
  3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
  4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
500
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-x
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY