Zadávání slov s predikcí textu

Zadávání slov s predikcí textu

Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.
Tip: Klepnutím na přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání klávesnice telefonu.
Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:
 • Pokud v seznamu doporučných je požadované slovo zvýrazněné zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit je do textu.
 • Pokud se požadované slovo zobrazí v seznamu doporučených dříve, než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
 • Pokud je vpravo od seznamu doporučených zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další možnosti.

Nastavení druhého jazyka prediktivního textu

Můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input > Volba klávesnice > Dvojjazyčná predikce a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položku Osobní slovník > .
 4. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položku Osobní slovník.
  • Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
  • Pro odstranění slov ze slovníku klepněte na položku . Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Zálohování osobního slovníku na paměťovou kartu

Pokud máte vloženou paměťovou kartu, můžete zálohovat nová slova, která přidáte do slovníku prediktivního textu.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položky Osobní slovník > > Zálohovat do úložiště.

Import osobního slovníku z paměťové karty

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položky Osobní slovník > > Obnovit z úložiště.
0 lidí to považuje za užitečné