Připojení k síti VPN

Připojení k síti VPN

Můžete přidat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Před připojením k místní síti vaší organizace můžete být požádáni o tyto úkony:
 • Instalace bezpečnostních certifikátů
 • Zadání přihlašovacích údajů
 • Stažení a instalace požadované aplikace VPN do zařízení HTC Desire X

Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě. Zařízení HTC Desire X také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN

Důležité: Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Další.
 3. Klepněte na položky VPN > Přidat profil VPN.
 4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.
Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPN na obrazovce Nastavení sítě VPN.

Připojení k síti VPN

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Další.
 3. Klepněte na položku VPN.
 4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
 5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku Připojit. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN .
Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

 1. Vysuňte Panel oznámení.
 2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné