Datové připojení

Datové připojení

Když zařízení HTC Desire X zapnete poprvé, automaticky se nastaví na používání datového připojení vašeho mobilního operátora (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položky Mobilní data > Síťoví operátoři nebo Názvy přístupových bodů.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepnutím na spínač pro Zapnutí/Vypnutí Mobilní data zapněte nebo vypněte datové připojení.
Důležité: Pokud nemáte zapnuté datové připojení ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete dostávat automatické aktualizace na svůj e-mail, účty sociálních sítí a další synchronizované informace.

Přidání nového přístupového bodu

Při roamingu nebo když se nedaří zavést datové připojení můžete přidat nový název přístupového bodu (APN). Názvy přístupových bodů umožňují připojení zařízení HTC Desire X k datovým sítím za účelem služeb, jako je mobilní procházení webu.
Důležité: Než přidáte další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení od mobilního operátora (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby).
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položky Mobilní data > Názvy přístupových bodů.
 3. Na obrazovce APN klepněte na položku > Nový APN.
 4. Zadejte nastavení APN.
 5. Klepněte na tlačítko > Uložit.
 6. Na obrazovce APN vyberte nový APN.

Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Výstraha: Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Mobilní data a pak zvolte možnost Datový roaming.
Vyberte možnost Zvuk datového roamingu, pokud si přejete, aby zařízení HTC Desire X přehrálo zvuk při každém připojení k roamingové síti.
0 lidí to považuje za užitečné