Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC Sync Manager

Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC Sync Manager

Procházejte a prohlížejte si fotografie a videa v počítači, které jste importovali do Galerie v aplikaci HTC Sync Manager.
 1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku Galerie.
 2. Klepněte na položku ALBA a potom otevřete album tak, že na něj poklepáte.
 3. Klepněte na vedle položky Seřadit podle a zvolte, jak chcete fotografie a videa uspořádat.
 4. Poklepejte na fotografii nebo video pro získání většího zobrazení.

Úprava fotografií

Můžete provádět základní úpravy fotografií, například ořezávání a otáčení.
 1. Na obrazovce ALBA otevřete album obsahující fotografie, které chcete upravit.
 2. Podržte klávesu CTRL a přitom klepněte na každou fotografii, kterou chcete upravit.
 3. Klepněte na položku . Potom se otevře obrazovka obsahující pás miniatur se všemi vašimi vybranými fotografiemi.
 4. Na pásu miniatur klepněte na první fotografii a potom zvolte, co chcete s fotografií dělat.
  Zobrazit informace o fotografii Klepněte na položku pro zobrazení informací, jako je rozlišení, formát souboru atd.
  Otočit Klepněte na položku nebo .
  Oříznout
  1. Klepněte na položku a potom změňte velikost nebo přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout.

   Klepnout můžete také na položku Vlastní a potom vybrat přednastavenou velikost fotografie.

  2. Klepněte na položku Použít.
 5. Přejděte na další fotografii. Budete dotázáni, zda chcete uložit změny v aktuální fotografii.
 6. Klepněte na tlačítko OK pro uložení a úpravu další fotografie.
0 lidí to považuje za užitečné