Na cestě s HTC Car

Na cestě s HTC Car

Nyní při řízení můžete snadno používat zařízení HTC Desire X pro dosažení vašeho cíle, pro zábavu a pro to, abyste mohli být stále v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Díky HTC Car můžete mít snadný přístup k hudbě, mapám, navigaci a telefonním hovorům.
  1. HTC Car se okamžitě spustí, když připojíte HTC Desire X k autosadě HTC.
  2. Na hlavním panelu aplikace HTC Car můžete:
    • Posuňte prst vlevo či vpravo pro přejití na další panely, jako je Hudba nebo Lidé.
    • Z hlavního panelu klepněte na některého zástupce, pokud chcete něco okamžitě dělat. Například klepnutím na zástupce Hudba okamžitě spustíte přehrávání poslední skladby, kterou jste poslouchali.
Tip: Při používání HTC Car se vraťte na hlavní panel z jakékoli obrazovky stisknutím tlačítka .

Když zařízení HTC Desire X vyndáte z autosady HTC, HTC Car se automaticky ukončí.

Aplikaci HTC Car můžete ručně zavřít stisknutím z hlavního panelu.

0 lidí to považuje za užitečné