Uchovávání dokumentů v SkyDrive

Uchovávání dokumentů v SkyDrive

Uložení dokumentu Office do SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete vytvořit nebo otevřít dokument a uložit jej do online úložiště SkyDrive.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Polaris Office.
 2. Vytvořte nebo otevřete dokument.
 3. Klepněte na tlačítko > Uložit jako.
 4. Zadejte nový název souboru.
 5. Klepněte na položku > SkyDrive.
 6. Klepněte na tlačítko Uložit.
Tip: Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku > Sdílet > SkyDrive pro HTC Sense pro odeslání dokumentu do složky SkyDrive.

Úprava dokumentu Office v SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete zobrazit nebo upravit dokument, který je uložený ve vašem úložišti SkyDrive.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Polaris Office.
 2. Klepněte na položku SkyDrive.
 3. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete zobrazit nebo upravit.
 4. Otevřete dokument klepnutím.
 5. Chcete-li provést změny, klepněte na položku Upravit.
 6. Po upravení dokumentu klepněte na položku Uložit nebo klepněte na položku > Uložit jako.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné