Odesílání fotografií SkyDrive z aplikace Galerie

Odesílání fotografií SkyDrive z aplikace Galerie

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Galerie > Alba.
  2. Klepněte na album, které obsahuje požadované fotografie.
  3. Klepněte na položku Sdílet > SkyDrive pro HTC Sense.
  4. Vyberte jednu nebo více fotografií, které chcete odeslat, a potom klepněte na položku Další.
  5. Vyberte složku v SkyDrive a potom klepněte na položku Hotovo.
0 lidí to považuje za užitečné