Vytvoření události

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v zařízení HTC Desire X.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Kalendář.
  2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
  3. Klepněte na a potom vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.
  4. Pro pozvání lidí klepněte na a vyberte, koho chcete pozvat.
  5. Zadejte a nastavte podrobnosti události.
  6. Klepněte na tlačítko Uložit. Nebo klepněte na položku Odeslat aktualizaci, pokud jste již na tuto událost pozvali lidi.

Kontrola plánu události

Předejděte tomu, že byste se na stejnou dobu domluvili více schůzek. V aplikaci Kalendář můžete zkontrolovat své schůzky a zjistit, zda by nová událost nabourala váš plán.
  1. Při vytváření události klepněte na položku Zkontrolovat kalendář.
  2. Stiskněte a podržte pole události a potom jej přetáhněte do dostupného časového intervalu.
  3. Přetažením horního a spodního uzlu upravte dobu trvání události. Pokud dojde ke konfliktu s jinými naplánovanými událostmi, zobrazí se zpráva.
  4. Klepněte na položku Hotovo pro návrat na obrazovku události a potom uložte událost.
0 lidí to považuje za užitečné