Slučování informací o kontaktech

Slučování informací o kontaktech

Vyhněte se duplicitním záznamům tak, že sloučíte kontaktní informace z různých zdrojů, jako jsou vaše účty sociálních sítí, do jednoho kontaktu.

Přijetí návrhů ohledně spojení kontaktů

Když HTC Desire X najde kontakty, které lze sloučit, zobrazí se oznámení o spojení, když otevřete aplikaci Lidé.

  1. Na kartě Lidé klepněte na Oznámení návrhu odkazu, je-li k dispozici. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
  2. Zvolte kontakty, které chcete sloučit.
Tip: Pokud nechcete dostávat návrhy ohledně spojení kontaktů, na kartě Lidé klepněte na položku > Nastavení. Zrušte zaškrtnutí možnosti Navrhnout odkaz na kontakt.

Ruční slučování informací o kontaktech

  1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
  2. Klepněte na .
  3. Klepněte na položku Všechny kontakty a potom klepněte na kontakt, který chcete spojit.

Přerušení odkazu

  1. Na kartě Lidé klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
  2. Klepněte na .
  3. V části Spojené kontakty klepněte na vedle účtu a odkaz přerušte.
0 lidí to považuje za užitečné