Správa online účtů

Správa online účtů

Automatická synchronizace všech vašich účtů

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Účty a synchronizace.
  2. Klepnutím na spínač pro Zapnutí/Vypnutí funkce Automatická synchronizace tuto funkci zapněte nebo vypněte.

Ruční synchronizace účtu

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
  3. Klepněte na položku > Synchronizovat.
    Tip: Pokud jste zakázali automatickou synchronizaci, můžete si zvolit ručně aktualizovat specifické položky účtu. Stačí klepnout na položku v seznamu.

Změna nastavení synchronizace účtu

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete změnit.
  3. Klepněte na nastavení synchronizace, které chcete změnit.
0 lidí to považuje za užitečné