Úprava fotografií a videonahrávek

Úprava fotografií a videonahrávek

Otočení fotografie

 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
 2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
 3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku Upravit > Otočit vlevo nebo Otočit vpravo.

Oříznutí fotografie

 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
 2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
 3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku Upravit > Oříznout. Na fotografii se zobrazí ořezový rámeček.
 4. Můžete provádět následující:
  • Přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout.
  • Stiskněte a přidržte okraj ořezového rámečku. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.
Oříznutá fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání fotografických efektů

 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
 2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
 3. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepněte na fotografii a potom klepněte na položku Upravit > Efekty.
 4. Klepněte na efekt, který chcete použít na fotografii.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.
Vylepšená fotografie bude uložena jako kopie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Přidávání vlastních fotografických efektů

Nejsou stávající fotografické efekty přesně tím, co potřebujete? V aplikaci Galerie můžete vytvořit vlastní fotografické efekty.
Poznámka: Efekty lze přidat pouze k fotografiím, které jsou uloženy místně.
 1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
 2. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
 3. Klepněte na fotografii a potom klepněte na položku Upravit.
 4. Klepněte na položku Efekty.
 5. Stiskněte a držte efekt, kterou chcete přizpůsobit, a potom jej přetáhněte na položku Vlastní.
  Poznámka: Můžete také stisknout a podržet efekt a potom jej přetáhnout na nové místo.
 6. Na obrazovce Vlastní efekty můžete provádět následující:
  • Proveďte změny efektu úpravou filtrů, jako je expozice, sytost, vyvážení bílé a více.
  • Pomocí posuvníků na vybraných filtrech nastavte intenzitu efektu.
  • Přeuspořádat filtry pro upravení efektu. Stiskněte a podržte filtr, který chcete přesunout. Potom jej přetáhněte na nové místo.
  • Odstranit filtry. Stiskněte a podržte filtr, který chcete odstranit. Potom jej přetáhněte na položku Odebrat.
  • Klepněte na pro přidání dalších filtrů a vytvoření složitějšího efektu.
 7. Klepněte na položku Hotovo pro uplatnění efektů na vaši fotografii.
  Tip: Pro uložení vlastních efektů pro budoucí použití klepněte na položku Uložit předvolbu.

Ořezávání videa

Nechtěné scény z videa pořízeného pomocí zařízení HTC Desire X je možné odebrat.
 1. Ve zobrazení Album nebo Události v aplikaci Galerie přejděte na video, které chcete upravit.
 2. Při prohlížení videa klepněte na Další > Oříznout.
 3. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.

  Při přetahování posuvníku uvidíte časové značky a snímky videa. Snímek uprostřed je váš počáteční nebo konečný snímek.

 4. Klepnutím na zobrazíte náhled videa.
 5. Klepněte na .
Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.
0 lidí to považuje za užitečné