Zobrazení historie procházení

Zobrazení historie procházení

  1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Historie.
  2. Na kartě Historie klepněte na časové období pro zobrazení seznamu webových stránek, které jste navštívili.

Vymazání historie procházení

  1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Historie.
  2. Na kartě Historie klepněte na položku > Vymazat vše.

Zobrazení často navštěvované stránky

  1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Historie.
  2. Na kartě Často navštěvované přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

  1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > Historie.
  2. Na kartě Často navštěvované klepněte na položku > Vymazat vše.
0 lidí to považuje za užitečné