KOMUNIKACE
Správa zpráv konverzací
KOMUNIKACE

Správa zpráv konverzací

Uzamčení zprávy

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

 1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu, kterou chcete zamknout.
 3. Klepněte na Zamknout zprávu v nabídce možností. Zobrazí se ikona uzamčení .

Kopírování zprávy SMS na kartu SIM

 1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko Kopírovat na kartu SIM. Zobrazí se ikona karty SIM .

Odstranění jedné zprávy

 1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit.
 3. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na Odemknout zprávu v nabídce možností a pak klepněte na zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
 4. Klepněte na položku Odstranit zprávu a potom klepněte na tlačítko OK.

Odstraňování několika zpráv v rámci konverzace

 1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na položku > Odstranit zprávy.
 3. Klepněte na položku Odstranit podle výběru nebo Odstranit podle telefonního čísla (pokud kontakt během konverzace používal více telefonních čísel).
Tip: V nastavení Zprávy klepněte na položku Obecné > Smazat staré zprávy pro automatické odstranění starých zpráv podle konverzace.

Odstranění konverzace

 1. Na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt (nebo telefonní číslo), jejichž zprávy chcete odstranit, a pak klepněte na tlačítko Odstranit.
 2. Klepněte na tlačítko OK pro odstranění celé posloupnosti.
  Poznámka: Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti konverzace nebudou odstraněny, pokud nezvolíte možnost Smazat uzamčené zprávy.

Odstranění několika konverzací

 1. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku > Odstranit konverzace.
 2. Zvolte posloupnost konverzace, kterou chcete vytisknout.
 3. Klepněte na položku Odstranit. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
500
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-x
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY