KOMUNIKACE
Kontrola zpráv
KOMUNIKACE

Kontrola zpráv

V závislosti na nastavení oznamování zařízení HTC Desire X po přijetí nového e-mailu přehraje zvuk, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. Na stavové liště se také zobrazí ikona .
Chcete-li zprávu otevřít a přečíst, můžete postupovat takto:
 • Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o nové zprávě.
 • Přejděte na aplikaci Zprávy a otevřete zprávu.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

 • Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
 • Chcete-li uložit přílohu, klepněte na multimediální zprávu a pak zvolte uložení v nabídce možností.
 • Pokud je přílohou kontakt (vCard), klepnutím zobrazte kontaktní informace a potom klepnutím na položku Uložit přílohu přidejte ke svým kontaktům.
 • Pokud je přílohou událost (vCalendar), klepněte na ni a pak zvolte kalendář, do kterého ji chcete uložit, a potom klepněte na položku Importovat.
Tip: Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, můžete se rozhodnout, že si zkontrolujete před stažením velikost a předmět zprávy MMS. Na obrazovce Zprávy klepněte na položku > Nastavení > Multimediální zprávy (MMS). Zrušte zaškrtnutí možnosti Automatické načítání.

Uložení textové zprávy v aplikaci Úkoly

Uložte textovou zprávu v seznamu Úkoly, abyste si připomněli, kdy máte odpovědět.
 1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na zprávu, kterou chcete uložit, a potom klepněte na tlačítko Uložit jako úkol.
 3. Zadejte další podrobnosti nebo změňte název úkolu.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přesunutí zpráv do zabezpečené schránky

Soukromé zprávy můžete přesunout do zabezpečené schránky. Pro přečtení těchto zpráv budete muset zadat heslo.
Poznámka: Zprávy uložené na kartě SIM nelze přesunout do zabezpečené schránky.
 1. Na obrazovce Zprávy klepněte na kontakt (nebo telefonní číslo) a zobrazte přenesené zprávy s kontaktem.
 2. Klepněte na položku > Přesunout do zabezpečené schránky.
 3. Vyberte zprávy a potom klepněte na položku Přesunout.
Tip: Pro přesunutí všech zpráv z kontaktu na obrazovce Zprávy stiskněte a podržte kontakt a klepněte na položku Přesunout do zabezpečené schránky.
 • Pokud si chcete přečíst zprávy v zabezpečené schránce, na obrazovce Zprávy klepněte na položku > Zabezpečené. Pokud zabezpečenou schránku chcete použít poprvé, nastavte heslo.
 • Pro odstranění zpráv nebo kontaktů ze zabezpečené schránky stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku Přesunout do obecné schránky.

Blokování nechtěných zpráv

Odstraňte nepořádek ze své obrazovky Zprávy tak, že nevyžádané zprávy přesunete z kontaktů do pole pro blokování. Pokud jste nějaký kontakt zablokovali, zprávy tohoto kontaktu budou rovněž v poli pro blokování.
 • Na obrazovce Zprávy stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku Blokovat kontakt.
 • Pro blokování více kontaktů klepněte na položku > Přesunout do pole pro blokování, vyberte kontakty a klepněte na položku Přesunout.
Když vám tento kontakt pošle nějaké zprávy, neuvidíte je na obrazovce Zprávy ani neobdržíte oznámení a hovory.
Pokud si chcete přečíst zprávy v poli pro blokování, na obrazovce Zprávy klepněte na položku > Blokovat.
Tip:
 • Pro odstranění zpráv nebo kontaktů z pole pro blokování stiskněte a přidržte kontakt (nebo telefonní číslo) a klepněte na položku Odblokovat.
 • Pokud chcete úplně odstranit budoucí zprávy z blokovaných kontaktů, zrušte výběr možnosti Uložit zprávu o blokování v nastavení Zprávy.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
500
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-x
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY